Е К И П .
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес,10.11.2007 г.,в гр.София,на ул.”Шипка”№6,ние долуподписаните,проведохме учредително събрание за създаване на сдружение с идеална цел “Съюз на писателите в България” с цел дейност обществено-творческа организация,обединяваща творци на художествена и научна литература.
Всички учредители приемат Устава на сдружението и ще работят за изпълнението на неговите цели.
Списък на учредителите
1.Мариус Георгиев Марков;тел.0888/124783
2.Питър Мпунду Чикой;тел.0899/304125
3.Елена Димитрова Попова;тел.0899/304125
4.Петър Кирилов Димитров;тел.02/8310988
5.Константин Александров Златев;тел.02/9879321,0888/606236
6.Михаил Йосифович Вашкевич;тел.02/8705542,0889/200141
7.Ясен Стоянов Кавадарков;тел.02/9448774
8.Биляна Кавада-Кавадаркова;тел.02/9448774
9.д-р Георги Кирилов Икономов;тел.02/6352956
10.Мария Славова Македонска;тел.0895/426232
гр.София,10.11.2007г.
E-mail:worlduni@all.bg
E-mail: vashkevich@all.bg
 

Hosted by uCoz